Resultat af den internationale evaluering af grundvandsbeskyttelsen ift. sprøjtemidler

22-05-2015
Pressemeddelelse

En international evaluering af beskyttelsen af grundvandet i forhold til sprøjtemidler er nu afsluttet.

Et af initiativerne under Sprøjtemiddelstrategi 2013-15 var en international evaluering af beskyttelsen af grundvandet via godkendelsesordningen, varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP), grundvandsovervågningen (GRUMO) og beskyttelse af særligt følsomme arealer samt beskyttelseszoner nær drikkevandsboringer.

Evalueringen er nu afsluttet og anbefalingerne fra de internationale eksperter samt et kort dansk resume af de væsentligste punkter kan ses her: Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015