Udredning af teknologiske muligheder for at genbruge og genanvende beton

04-05-2015
Affald

Der er publiceret et Miljøprojekt , omhandlende en udredning af de teknologiske muligheder for genbrug og genanvendelse af beton.