Forhandlere skal have bedre styr på reglerne for skadelig kemi i elektronik

12-05-2015
Pressemeddelelse Borger Kemikalier

Mange forhandlere af elektronik kender ikke reglerne for, hvad deres produkter må indeholde. Det kan i værste fald medføre, at forbrugerne køber varer, der indeholder ulovlige kemikalier. En ny kampagne skal give den danske elektronikbranche mere viden om reglerne.

Danske forhandlere af elektronik skal kende reglerne for hvilke kemikalier, der må være i de produkter, de har på hylderne. Men en ny undersøgelse blandt især mindre danske elektronikforhandlere viser, at mere end halvdelen ikke kender de relevante regler. Miljøstyrelsen og en række brancheorganisationer er derfor gået sammen om at informere forhandlere, importører og producenter. Særligt er der fokus på den elektronik, som børn er i kontakt med.

- De elektronikprodukter, som børn bruger mest er f.eks. fjernsyn, tablets, køkkenudstyr og mobiltelefoner. Børn bruger altså mange af de samme produkter, som os voksne, og de er generelt mere sårbare i forhold til skadelig kemi. Derfor er det vigtigt, at alle i elektronikbranchen kender de relevante regler for deres produkter, siger Dorte Bjerregaard Lerche, kampagneansvarlig hos Miljøstyrelsen.

Elektronikbranchen tager ansvar

Kampagnen ”Skadelig kemi i elektronik er også dit ansvar” er målrettet virksomheder i den danske elektronikbranche. Kampagnen informerer om reglerne for elektronik via Miljøstyrelsens hjemmeside, og da branchen får sin primære information ad egne kanaler, bidrager brancheforeningernes nyhedsbreve til at sprede budskabet.

- Elektronikbranchen har selvfølgelig en stor interesse i at leverandører og forhandlerne ikke sælger varer, med skadelig kemi, og derfor er det godt at se, at branchen tager ansvar og samarbejder med Miljøstyrelsen om at informere deres medlemmer, siger Dorte Bjerregaard Lerche.

Kampagnen er en del af regeringen og Enhedslistens indsats, ”Kemikontrollen – ren barndom”, hvor fokus er at begrænse den kemi, som børn, unge og gravide bliver udsat for. Informationskampagnen følges op med øget kontrol af elektronik i 2016.

Kampagnen starter i dag tirsdag den 12. maj.

Du kan læse mere om kampagnen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Rune Gleerup, Miljøstyrelsen, tlf.: 7254 4117, e-mail:
Fuldmægtig Dorte Bjerregaard Lerche, Miljøstyrelsens kemikalieenhed, tlf: 7254 4527, e-mail:

Fakta om forundersøgelsen

Forud for kampagnen blev der lavet en forundersøgelse, som havde til formål at undersøge elektronikbranchens viden om kemikalieregler.

• Undersøgelsen var hovedsageligt rettet mod mindre danske elektronikforhandlere. Af de adspurgte virksomheder var ca. 90% forhandlere og ca. 75 % havde mindre end 10 ansatte.

Mangel på kendskab til regler

• 47% af de adspurgte virksomheder havde ikke kendskab til EU’s RoHS Direktiv, der sætter grænser for indholdet af farlige stoffer i elektronik og 84% af de adspurgte vidste ikke hvilke farlige stoffer, der er forbudt i elektronik.
• 62% vidste ikke, at elektronisk legetøj skal overholde både elektronikreglerne og legetøjsreglerne.
• 82% af de adspurgte virksomheder kendte ikke til EU's generelle kemikalieregler, der gælder for alle forbrugerprodukter.
• 63% kendte ikke EU's Lavspændingsdirektiv

CE-mærkning

• 88% af de adspurgte, vidste at elektronik skal CE-mærkes.

Særligt om batterier

• 51% af de adspurgte virksomheder var ikke opmærksomme på faren, ved at børn putter knapcellebatterier i munden.