Dieselbiler skal forurene mindre

19-05-2015
Borger Luft

EU-landene har netop besluttet, at luftforureningen fra nye dieselbiler fremover skal testes ved virkelig kørsel, før de må sælges. Det vil nedsætte forureningen betydeligt.

Et markant fald i luftforureningen fra nye dieselperson- og varebiler. Det vil være resultatet af en beslutning, som EU-landene netop har truffet om, at luftforureningen fra nye dieselbiler fremover skal testes ved virkelig kørsel, før de må sælges.

Det har vist sig, at bilerne forurener med hele syv gange mere NOx, når de kører rundt på vejene i virkeligheden end ved de indendørs tests, man hidtil har brugt. Når dieselbiler skal leve op til de nye testkrav, vil det nedbringe deres bidrag til NOx-foreningen med omkring 80 %. Det vil ikke mindst gøre en forskel i byerne, hvor dieselbiler er den største kilde til NOx-forurening.

Beslutning efter dansk pres
NO2, som er en del af NOx, anses for at være sundhedsskadeligt, og derfor har Danmark og en gruppe andre lande lagt pres på EU-kommissionen for at bruge en test, der bedre afspejler bilernes virkelige NOx-udledning.

De nye test kan formentlig være indført i et tempo, så de gælder for nye biler, der sælges inden for et par år. Reglerne vil gælde for alle nye dieselperson- og varebiler, der sælges i EU.

> Læs mere om luftforurening