Danmark vurderer risikoen ved fire skadelige kemikalier på vegne af hele EU

20-05-2015
Borger Kemikalier

Fire stoffer fra Listen over Uønskede Stoffer (LOUS) skal undersøges nærmere i EU, og de danske myndigheder skal lave dokumentationsmaterialet

Strategier udarbejdet under LOUS-projektet peger på, at der mangler viden om farlige egenskaber eller om, hvordan mennesker og miljø bliver udsat for fire stoffer:

  • Bisphenol A, epoxy harpiks, som bruges i overfladebelægning i dåser og lagertanke.
  • Epoxypropylneodecanoat (EPDA), der anvendes i maling og andre byggematerialer.
  • Tetrabromobisphenol A (TBBPA). Stoffet er en bromeret flammehæmmer, som anvendes i elektronisk udstyr, tekstiler, mv.
  • Phenol. Dette stof benyttes primært som byggesten til andre kemikalier, ligesom det også bruges som opløsningsmiddel.

Der er brug for mere viden om stofferne for at finde ud af, om der er behov for at stramme reguleringen i EU.

Derfor har Miljøstyrelsen påtaget sig opgaven at udarbejde en såkaldt stofevalueringsrapport for hvert af stofferne. Evaluering er en grundsten i den europæiske kemikalieregulering REACH. Arbejdet med evaluering af de fire stoffer starter nu, og den resulterende rapport og anbefalinger bringes videre til resten af EU om et år.

Stofevaluering kan føre til flere ting. Enten fører evalueringen til krav til kemikalieindustrien om at levere de oplysninger, der viser sig at mangle for at en fuldstændig risikovurdering kan foretages. Eller også fører den til direkte forslag til, hvordan stoffet skal reguleres. De danske vurderinger vil således danne grundlag for regulering af disse fire stoffer på EU-niveau.

Stofferne giver anledning til bekymring på flere områder. Nogle af stofferne mistænkes for at kunne skade arveanlæggene, mens andre kan være hormonforstyrrende, svært nedbrydelige i miljøet, eller der kan være en høj udsættelse for stoffet fra forbrugerprodukter, så de derfor udgør en sundhedsrisiko for forbrugeren.

Fælles for de fire stoffer er, at LOUS strategierne har bragt fokus på stofferne i EU og de danske stofevalueringer vil danne baggrund for en mulig fremtidig EU-regulering af stofferne.

 

 

Fakta om Listen over Uønskede Stoffer (LOUS)

  • Listen over Uønskede Stoffer er en dansk signalliste til industri og importører om at undgå 40 stoffer, der er særligt farlige, eller som bruges meget i Danmark.
  • Miljøstyrelsen har over fire år (fra 2012-2015) samlet eksisterende viden om de 40 stoffer og stofgrupper med hensyn til deres forekomst, regulering, samt risici for mennesker og miljø. For hvert stof er der udarbejdet en håndteringsstrategi og foreslået implementeringsprojekter.
  • Det store projekt har skabt grundlag for at skride ind og få nedbragt de miljø- og sundhedsmæssige risici ved stofferne.
  • LOUS-vurderingerne er nu afsluttet, og de sidste 11 strategier er sendt i offentlig høring. Efterfølgende fortsætter arbejdet med at implementere strategiernes initiativer.
  • LOUS-arbejdet har allerede bl.a. ført til ændring af grænseværdier, målrettet kontrol, og en række indspil til EU-Kommissionen med henblik på at få større viden eller få lavet EU- regler for stofferne.