Danmark vurderer risikoen ved fire skadelige kemikalier på vegne af hele EU

20-05-2015
Borger Kemikalier

Fire stoffer fra Listen over Uønskede Stoffer (LOUS) skal undersøges nærmere i EU, og de danske myndigheder skal lave dokumentationsmaterialet

Strategier udarbejdet under LOUS-projektet peger på, at der mangler viden om farlige egenskaber eller om, hvordan mennesker og miljø bliver udsat for fire stoffer:

  • Bisphenol A, epoxy harpiks, som bruges i overfladebelægning i dåser og lagertanke.
  • Epoxypropylneodecanoat (EPDA), der anvendes i maling og andre byggematerialer.
  • Tetrabromobisphenol A (TBBPA). Stoffet er en bromeret flammehæmmer, som anvendes i elektronisk udstyr, tekstiler, mv.
  • Phenol. Dette stof benyttes primært som byggesten til andre kemikalier, ligesom det også bruges som opløsningsmiddel.

Der er brug for mere viden om stofferne for at finde ud af, om der er behov for at stramme reguleringen i EU.

Derfor har Miljøstyrelsen påtaget sig opgaven at udarbejde en såkaldt stofevalueringsrapport for hvert af stofferne. Evaluering er en grundsten i den europæiske kemikalieregulering REACH. Arbejdet med evaluering af de fire stoffer starter nu, og den resulterende rapport og anbefalinger bringes videre til resten af EU om et år.

Stofevaluering kan føre til flere ting. Enten fører evalueringen til krav til kemikalieindustrien om at levere de oplysninger, der viser sig at mangle for at en fuldstændig risikovurdering kan foretages. Eller også fører den til direkte forslag til, hvordan stoffet skal reguleres. De danske vurderinger vil således danne grundlag for regulering af disse fire stoffer på EU-niveau.

Stofferne giver anledning til bekymring på flere områder. Nogle af stofferne mistænkes for at kunne skade arveanlæggene, mens andre kan være hormonforstyrrende, svært nedbrydelige i miljøet, eller der kan være en høj udsættelse for stoffet fra forbrugerprodukter, så de derfor udgør en sundhedsrisiko for forbrugeren.

Fælles for de fire stoffer er, at LOUS strategierne har bragt fokus på stofferne i EU og de danske stofevalueringer vil danne baggrund for en mulig fremtidig EU-regulering af stofferne.