Bedre kontrol med salg af sprøjtemidler

22-05-2015

Nye regler skal sikre, at kun autoriserede og dermed uddannede sprøjteførere fremover kan købe de sprøjtemidler, der er godkendt til professionel anvendelse. Forhandleren skal tjekke kunden i salgssituationen.

Seneste nyt om nedenstående regler 11/9 2015: Reglerne om autorisation er forsinkede, og Miljøstyrelsen melder, ud så snart reglerne er på plads.


Der er udsendt udkast til ny bekendtgørelse i høring. Den indeholder en række krav om uddannelse og autorisation af brugere og forhandlere.

Sprøjtemidler opdeles i to kategorier

Alle godkendte sprøjtemidler bliver i de kommende måneder opdelt i to grupper. De midler, som alle danskere kan købe til brug i fx private haver, og de midler, som kun personer med særlig uddannelse kan købe og anvende. Det vil på sigt tydeligt fremgå af etiketten, hvilken kategori midlet hører til. Forhandlerne af de professionelle midler skal kunne kontrollere, at de professionelle midler alene bliver solgt til uddannede personer. Derfor skal alle, der allerede i dag har et gyldigt sprøjtecertifikat, sprøjtebevis, opfølgningsbevis, gasningsbevis mv., nu optages i en database, som Miljøstyrelsen har udviklet til formålet. Databasen kaldes Miljøstyrelsens autorisationssystem til brug af bekæmpelsesmidler (MAB).

Kontrol af om kunderne er uddannet og autoriseret 

Forhandlerne skal i forbindelse med salg af professionelle sprøjtemidler kontrollere, at kunden er optaget i autorisationssystemet. Kunden skal derfor i forbindelse med købet af sprøjtemidlerne oplyse sit autorisationsnummer og dermed dokumentere, at han/hun er autoriseret til at kunne købe og anvende professionelle sprøjtemidler. Kontrollen hos forhandleren sker automatisk, når han sælger til jordbrugere og andre virksomheder, som allerede er faste kunder hos forhandlerne. Er der tale om nye kunder, skal forhandlerne slå kunden op i MAB forud for salget.

Hvordan bliver man autoriseret og optaget i MAB?

Hvordan kan landmænd, gartnere, greenkeepere og andre, der bruger sprøjtemidler i erhvervsmæssig sammenhæng blive optaget i MAB og dermed blive autoriseret? Det sker ved at man med få klik på pc’en via Borger.dk og ved hjælp af Nem-ID logger sig ind på MAB. Systemet indeholder oplysning om, hvem der allerede har en relevant og gyldig uddannelse, og på den baggrund kan man efter betaling af et mindre gebyr (184 kr. for 4 års autorisation) erhverve sin autorisation. Autorisationen gælder frem til den dato, hvor gyldigheden af uddannelsesbeviset udløber. 

Alle uddannede brugere og forhandlere skal autoriseres

Også forhandlerne af alle typer af sprøjtemidler skal have uddannet personale, og de skal også autoriseres via MAB, lige som alle, der har tilladelse til at bekæmpe muldvarpe og skadedyr i kornlagre med gas, skal optages i MAB.

Ny uddannelse til pedeller, viceværter m.fl

Der etableres også en ny uddannelse, der retter sig mod dem, der i erhvervsmæssig sammenhæng anvender sprøjtemidler ved hjælp af hånd- og rygsprøjter. Det kan være viceværter, pedeller, skovarbejdere og andre. Hvis de ikke allerede har et sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis, skal de gennemføre en 2 dage lang uddannelse, hvorefter de skal autorisere sig i MAB.

Hvornår kan man blive autoriseret?

Så snart MAB er blevet åbnet for autorisationer, vil Miljøstyrelsen give grundig oplysning og vejledning, f.eks. via de relevante fagblade, via konsulenter, styrelsens hjemmeside mv.

Udkastet til den nye autorisationsbekendtgørelse er sendt i offentlig høring .