EU vil afvise brug af miljøskadeligt stof efter dansk anbefaling

17-06-2015
Borger Kemikalier

Stoffet triclosan kan ophobes i naturen og skade miljøet. Derfor anbefaler EU’s videnskabelige eksperter efter dansk vurdering EU-Kommissionen at afvise, at stoffet må bruges i desinficerende håndsæbe.

Skal man have lov til at bruge det bakteriedræbende kemikalie triclosan i desinficerende håndsæbe? Nej, mener Miljøstyrelsen, for stoffet kan skade vandmiljøet og ophobes i fødekæden.

Danmark er såkaldt rapporteur i EU på stoffet triclosan og skal derfor komme med vurderinger om triclosan til biocidkomiteen under EU’s kemikalieagentur (ECHA), der skal anbefale, om EU-Kommissionen skal godkende eller afvise biocider til forskellig brug.

På baggrund af Miljøstyrelsens vurdering, har biocidkomiteen i dag besluttet at anbefale EU-Kommissionen at afvise en ansøgning fra kemikalieproducenten BASF SE. Producenten ønskede at få triclosan godkendt til brug i desinficerende håndsæbe.

Fokus på triclosan i miljøet
Anbefalingen sker efter biocidforordningen, der handler om forskellige typer hverdagsgifte, som f.eks. bruges til at bekæmpe bakterier, insekter, alger og rotter. EU-Kommissionen følger generelt anbefalingerne fra ECHA og ventes at tage stilling den netop besluttede anbefaling efter sommerferien.

Miljøet slipper dog ikke helt for triclosan lige foreløbig. Triclosan bruges nemlig i kosmetiske produkter, og EU’s kosmetikforordning tager - i modsætning til biocidreglerne - ikke hensyn til miljøbeskyttelse. Det gør derimod EU’s kemikalielovgivning REACH. Danmark og Holland har i fællesskab haft ansvaret for at vurdere triclosan under REACH på vegne af hele EU. I den forbindelse er industrien bl.a. blevet pålagt at udføre en omfattende test for at undersøge, hvor lang tid det tager før triclosan bliver nedbrudt i miljøet.

Resultaterne af denne test kommer i september 2016. På baggrund af resultaterne vil det blive vurderet, om der er behov for yderligere tiltag for at begrænse udledningen af triclosan til miljøet, herunder begrænsning af brugen i kosmetiske produkter for at beskytte miljøet.

I Danmark findes kun få produkter med triclosan inden for tandpastaer og deodoranter. Miljøstyrelsen anbefaler at vælge produkter uden triclosan.

> Læs mere om triclosan og Miljøstyrelsens anbefalinger