Opdatering af nitratklassekort udskudt til efteråret 2015

08-06-2015
Landbrug

Miljøstyrelsen forventer, at et nyt opdateret nitratklassekort først er klar til brug for husdyrgodkendelse.dk til efteråret 2015

Miljøstyrelsen har indgået aftale med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet om opdatering af nitratklassekortet, der indgår i grundlaget for husdyrgodkendelser. Det har hidtil været forventningen, at et opdateret nitratklassekort kunne være klar til anvendelse i it-systemet husdyrgodkendelse.dk fra den 22. juni 2015, jf. Miljøstyrelsens nyhed af 5. maj 2015.

Uforudsete tekniske komplikationer har imidlertid gjort, at arbejdet med at opdatere nitratklassekortet vil tage længere tid end planlagt. Det opdaterede nitratklassekort forventes først færdiggjort til efteråret 2015.

Miljøstyrelsen beklager, at opdateringen af nitratklassekortet trækker længere ud end først forventet. Styrelsen forventer efter sommerferien at kunne angive en ny forventet dato for, hvornår kortet vil være klar til anvendelse i husdyrgodkendelse.dk.