Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB

25-06-2015
Affald

Der er publiceret et Miljøprojekt, som beskriver et forsøg på at udvikle en metode, der ved hjælp af online spektroskopiske måleteknologier kan udføre en hurtig detektion af indholdet af polyklorerede bifenyler (PCB) i forseglingsfuger fra termoruder. Se rapporten .