Kvalitetskriterier for antimon

25-06-2015
Jord

Der er publiceret en rapport, som indeholder en sundhedsmæssig evaluering og et forslag til jordkvalitetskriterier for antimon. Der er desuden publiceret et datablad.

Der er konstateret forhøjede niveau'er af antimon på militære skydebaner. Til vurdering af jordforureninger med antimon er der fastlagt et jordkvalitetskriterium på 80 mg/kg og et afskæringskriterium på 800 mg/kg. Der er desuden fastlagt et grundvandskvalitetskriterium på 2 µg/l, hvilket svarer til værdien som er gældende for drikkevand ved indgang til ejendom. Se rapport og datablad .