Jordforureningers påvirkning af overfladevand - Fortyndinger i fjorde og søer, delprojekt 5

23-06-2015
Jord

Der er publiceret et Miljøprojekt, som beskriver grundlaget for at vurdere den fortynding der vil ske, når forurenet vand fra områder med jordforurening siver ud i søer og fjorde. Rapporten er én ud af 6 delprojekter, der blev i gangsat af Miljøstyrelsen i forbindelse med identificering af overfladevandstruende jordforureninger. Se rapporten .