Afslutning af efterbehandlingen på deponeringsanlæg

23-06-2015
Jord

Miljøprojekt, som  redegør for fastlæggelse af principper og kriterier for, hvornår efterbehandlingsperioden kan anses for afsluttet, er  publiceret. Se rapporten .