Status på EU vurderinger af glyphosat

15-07-2015

Glyphosat revurderes i EU

Glyphosat er det aktive stof i mange ukrudtsmidler, bl.a. Roundup®. For at et sprøjtemiddel kan godkendes i EU, skal der foreligge en stor mængde data, heriblandt fra dyreforsøg. Glyphosat bliver for tiden revurderet i EU – det vil sige at man vurderer alle de undersøgelser, der er lavet på glyphosat. Det er Tyskland, som laver revurderingen. Tysklands vurdering bliver grundigt vurderet af eksperter både i EU og af Den Europæiske Fødevare Sikkerheds Autoritet (EFSA). Endvidere kan offentligheden og medlemslandende kommentere på den vurdering som Tyskland laver. I det udkast, der foreligger af vurderingen i EU, lægges der op til, at man ikke vurderer, at glyphosat er kræftfremkaldende.

I marts 2015 har det internationale kræftforsknings agentur (IARC) under Verdensundhedsorganisationen WHO offentliggjort, at de vurderer glyphosat som sandsynligvis kræftfremkaldende. IARC har endnu ikke publiceret deres detaljerede vurdering, og derfor er det for øjeblikket ikke muligt at se hvad deres vurdering hviler på.

Den Europæiske Kommission har bedt EFSA om at inddrage IARC’s vurdering i færdiggørelsen af den europæiske vurdering af glyphosat. Den endelig vurdering af glyphosat er planlagt til at være færdig i slutningen af 2015.

Miljøstyrelsen deltager i det fortsatte vurderingsarbejde, og vil når, den europæiske vurdering af aktivstoffet foreligger, revurdere de produkter, der er godkendt i Danmark.