Eksport af røggasrensningsaffald til Langøya

07-07-2015
Affald

Miljøstyrelsen har vurderet, at behandlingsprocessen hos NOAH på Langøya, hvor alkalisk affald anvendes til neutralisering af affaldssyre, kan klassificeres som nyttiggørelse.

Miljøstyrelsen har vurderet, at behandlingsprocessen hos NOAH på Langøya, hvor alkalisk affald anvendes til neutralisering af affaldssyre, kan klassificeres som nyttiggørelse (R5). Det betyder, at eksport af alkalisk affald, f.eks. røggasrensningsaffald, til NOAH på Langøya, kan betragtes som en eksport til nyttiggørelse, hvis affaldet konkret skal anvendes til neutraliseringsprocessen.

Miljøstyrelsen skal samtidigt slå fast, at eksport af ikke-alkaliske affaldstyper stadig betragtes som bortskaffelse.

Læs mere