Spredning af problematiske stoffer ved materialenyttiggørelse af asfalt til vejbygningsformål.

23-07-2015
Affald

Prøver af knust asfalt blev udtaget på seks modtage- og behandlingsanlæg for opbrudt asfalt, og blev undersøgt for indhold og udvaskning af en række uorganiske og organiske stoffer.

Miljøprojekt 1731, 2015

Hent publikation