Midlertidig ændret flytrafik i Københavns Lufthavn kan give støjgener over København og Malmø

15-07-2015
Borger Støj

Naboer til Københavns Lufthavn og borgere i København og Malmø kan i perioden 6. juli til 6. september 2015 opleve uvante støjgener fra flytrafikken i Københavns Lufthavn pga. ændret brug af baner til start og landing i forbindelse med et omfattende banearbejde på en af hovedbanerne.

Hovedbanen skal have et nyt slidlag og udvides med otte meter i bredden, så den fra 1. december kan benyttes til flytypen A380.

I perioden vil Københavns Lufthavn benytte tværbanen mere end normalt i tidsrummet mellem kl. 06.00 og 23.00. Baneanvendelsen og dermed støjgenernes omfang afhænger primært af vejrforholdene og trafiksituationen.

Miljøstyrelsen og Trafik- og Byggestyrelsen, der regulerer støj fra Københavns Lufthavn, er i løbende dialog med lufthavnen om at begrænse brugen af tværbanen, og dermed støjgenerne for borgerne i København og Malmø mest muligt.

Den midlertidige brug af banerne overholder de gældende regler for baneanvendelse i lufthavnen.

Yderligere oplysninger
Miljøstyrelsen Virksomheder,
Trafik- og Byggestyrelsen,

undefined