Mange kemikalieprodukter kan blive ulovlige fra 1. september

01-07-2015
Biocider

Hvis dit produkt ikke er registreret korrekt, må du fra 1. september ikke længere sælge dine produkter, hvis de indeholder biocider. De nye regler kan få alvorlige følger for danske virksomheder, vurderer Miljøstyrelsen. Reglerne handler fx om midler til træbeskyttelse, bekæmpelse af rotter, mus og insekter, desinfektion og konserveringsmidler til maling og lak.

Det drejer sig om 22 typer af produkter, hvor leverandørerne af biociderne s enest 1. september 2015 skal have registreret sig på EU's biocidleverandørliste hos EU's kemikalieagentur, ECHA (European Chem­icals Agency). 

Uden registrering bliver produkter, som indeholder de pågældende bekæmpelses­midler, for­budt at markedsføre i Dan­mark og i resten af EU med virkning fra d. 1. september 2015. Reglerne omfatter de fleste produkter inden for træbeskyttelse, skadedyrsgift, desin­fek­tion og konserveringsmidler, fordi de indeholder biocider.

"Det er bekymrende, at så få af stofferne er registreret på nuværende tidspunkt. Registreringen tager tid at gennemføre, og danske forhandlere og producenter af biocidholdige produkter kan ende med at stå i en situation, hvor deres produkter simpelthen er ulovlige at sælge," forklarer Sonja Canger, kontorchef i Miljøstyrelsen. Hun opfordrer virksomhe­derne til at orientere sig om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside, biocidinfo.dk.

De nye regler for biocider og biocidholdige produkter trådte i kraft i 2013.

Yderligere information

Charlotta Amalia Wallensten, funktionsleder, Pesticider og Genteknologi, tlf. 22 67 83 04, e-mail .

Sonja Canger, kontorchef, Pesticider og Genteknologi, tlf. 72 54 43 37, e-mail .

Fakta om biocidleverandørlisten – også kaldet artikel 95-listen

Fra den 1. september 2015 skal alle aktivstoffer til biocidholdige produkter være registreret på biocidleverandørlisten for de produkttyper, hvor aktivstoffet er godkendt eller under vurdering. Reglerne om listen er fastlagt i biocidforordningens artikel 95. Et biocidholdigt produkt må fra samme dato kun indeholde aktivstoffer fra registrerede leverandører.

Anbefalinger fra Miljøstyrelsen:

  • Tal med aktørerne i din forsyningskæde for at finde ud af, hvem der skal ansøge om registrering på artikel 95-listen.
  • Undervurdér ikke forberedelsestiden, navnlig forhandlingerne om datadeling kan tage tid.
  • Indsend din ansøgning i tide, så ECHA har tid til at registrere dig inden den 1. september 2015

Fakta om biocider

  • Biocidholdige produkter (biocider) er en betegnelse for kemiske bekæmpelsesmidler, der er beregnet til at be­kæm­pe skadedyr, bakterier, svampe og lignende.
  • Midler til fx træbeskyttelse, algebekæmpelse, bundmaling af både, bekæmpelse af rotter, mus og insekter, desinfektion og konserveringsmidler til maling og lak indeholder biocider.
  • Leverandører af aktivstoffet eller aktivstofferne til et biocidholdigt produkt skal senest den 1. september 2015 være registreret på EU's biocid­le­verandørliste – den såkaldte artikel 95-liste. Dette er en betingelse for lovligt at kunne markedsføre det biocidholdige produkt i EU!
  • Alle forhandlere, producenter, importører, distributører og grossister, som arbejder med biocidholdige produkter bør sikre sig, at deres leverandører af aktivstoffet er registrerede.
  • Reglerne påvirker både danske og udenlandske virksomheder.
  • Læs mere om  biocidleverandørlisten .