Tøjbranchens regning til miljøet skal ned

27-01-2015
Affald Kemikalier Borger

Det slider voldsomt på miljøet at producere tøj og andre tekstiler. Derfor starter miljøminister Kirsten Brosbøl nu et nyt partnerskab, der skal komme med løsninger til en mere miljøvenlig tekstilproduktion.

I morgen starter den københavnske modeuge. Men allerede i dag mødes en lang række virksomheder, brancheorganisationer og vidensinstitutioner med miljøministeren for at drøfte, hvordan man kan bruge mindre kemi i produktionen af tøj og tekstiler. Kemikalier, der bliver brugt i tekstilproduktionen, kan give allergi og andre sundhedsproblemer, men de er først og fremmest et problem for miljø og sundhed i de lande, hvor tekstilerne produceres.

Partnerskabet for Kemi i Tekstiler kommer til at bestå af 29 deltagere, som alle forpligter sig til at dele viden og erfaringer med hinanden. To vigtige elementer er at stille miljøkrav til sine leverandører og bidrage til udvikling af ny teknologi, som kan sænke forbruget af kemikalier. Blandt deltagerne i partnerskabet er Bestseller, Gabriel, Danish Fashion Institute, Dansk Mode & Textil samt Dansk Industri.

Partnerskabets første møde bliver afholdt i dag hos Danish Fashion Institute. Partnerskabet er blevet støttet af Miljøministeriets MUDP-pulje med 500.000 kroner.