To nye klassificeringer af grønlistet affald

23-01-2015
Affald

Der er blevet publiceret rettelsesblade til Vejledning nr. 1, 2011 fra Miljøstyrelsen "Klassificering af grønlistet affald under "transportforordningen". Det drejer sig om klassificering af grønlistet affald for B2020 og B3010.

For grønlistet affald B2020 har Miljøstyrelsen besluttet, at der fremadrettet skal ske en ændring i klassificering af planglas fra termoruder fra grønlistet til anmeldepligtigt affald, med mindre affaldslæsset medfølges af dokumentation for, at PCB-indholdet i læsset er mindre end 0,1 ppm. 

Ændringen i vejledningen for planglas er følgende:

  • Planglas uden vinduesrammer o.l. Planglas af termoruder skal medfølges af dokumentation for, at affaldet ikke er forurenet med PCB  (koncentration < 0,1 ppm), før det kan klassificeres som grønlistet affald (B2020).
  • Planglas af termoruder med et PCB-indhold højere end 0,1 ppm, er anmeldelsespligtigt affald (A3180).
  • Billedet med planglas under eksempler er fjernet.

For grønlistet affald B30103 er der under beskrivelse er der ændret i teksten til følgende:

Plastaffaldet må ikke være blandet med andet affald, eksempelvis, glas, papir, jord og træ. Det vil sige, at plasten må hverken være blandet med andre grønli-stede affaldstyper eller med farlige stoffer. De tre hovedplasttyper (skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer, hærdeplastaffald og fluorpolymeraffald) må ikke blandes, dvs. polyethylen må ikke blandes med f.eks. hærdeplastaffald. Kompositmateriale (”Tetrakartoner”) er ikke omfattet af koden.