Sprøjtemidler: Ny EU-liste over kandidater til substitution

29-01-2015

Efter forslag fra EU-kommissionen kommer 77 aktivstoffer nu på en ny liste over kandidater til substitution, så de bliver sværere at få lov til at bruge.

EU har i denne uge besluttet at optage 77 aktivstoffer, som kandidater til substitution. Det betyder, at hvis der findes mindre belastende alternativer, der er effektive og brugbare, så vil sprøjtemidler, der indeholder substitutionskandidatstoffer, ikke blive godkendt.     

Kandidater til substitution er stoffer som har sundheds- eller miljømæssige egenskaber der gør, at de hører til i den mest belastende gruppe af aktivstoffer.  EU-Kommissionen understreger,  at der ikke er tale om en forbudsliste, men en liste, der skal bruges til at fremme substitution til mindre problematiske alternativer og medvirke til en mere bæredygtig udvikling.

Hovedparten af de 77 stoffer er ikke godkendt til brug i Danmark, men 19 af stofferne indgår i godkendte produkter.

Reglerne kommer til at gælde for sprøjtemidler, som søges godkendt efter 1. august 2015.

Læs pressemeddelelse fra EU-Kommissionen,  27. januar 2015

Fakta

Aktivstoffer på listen over kandidater til substitution, opfylder en af følgende betingelser:

  • Stoffet har sundhedsmæssigt problematiske egenskaber, der gør, at der er fastsat et signifikant lavere sundhedsmæssigt endpoint (F.eks. en lavere acceptabel daglig indtagelse)  end for de øvrige aktivstoffer indenfor samme gruppe.
  • Stoffet har miljømæssige egenskaber som gør at de opfylder 2 af de såkaldte PBT kriterier, som går på at stofferne nedbrydes langsomt i jord eller vandmiljø, ophobes i fedtvæv (bioakkumuleres) eller har en høj giftighed.
  • Stoffet har en høj andel af ikke-aktive isomerer.
  • Stoffet har en streng sundhedsmæssig klassificering i forhold til effekter på forplantningsevnen.
  • Stoffer har hormonforstyrrende effekter, der kan have negativ virkning for mennesker.