Nye totalomkostningsværktøjer

28-01-2015
Grøn virksomhed

Miljøstyrelsen har udviklet en række værktøjer til offentlige indkøbere, der gør det muligt at beregne et produkts samlede omkostninger over tid. Med de nye totalomkostningsværktøjer kan det offentlige spare millioner og samtidig hjælpe miljøet.

Der er godt nyt til offentlige indkøbere. Som led i regeringens Strategi for intelligent offentligt indkøb har Miljøstyrelsen udviklet en række værktøjer, der gør det muligt allerede i tilbudsfasen at beregne, hvad et produkts samlede omkostninger vil blive i hele dets brugsfase.

Dermed findes der for første gang et simpelt værktøj, som kommuner, regioner eller staten kan bruge til at vurdere, hvilken løsning der reelt er billigst i forhold til for eksempel IT, belysning, kaffemaskiner eller køleskabe. På den måde bliver de ressourceeffektive produkter vurderet mere fair i konkurrencen, når eksempelvis energiforbrug i produktets levetid bliver indregnet i den samlede pris.

Brancher med på råd
I første omgang er der udviklet værktøj til fem forskellige produktgrupper: Kontor-IT, belysning, skylletoiletter, selvbetjeningsmaskiner (kaffemaskiner, etc.) samt køle- og fryseskabe. Værktøjet består af en vejledning til indkøberen samt et enkelt regneark, der opstiller en beregning med de væsentligste parametre, der skal tages med, når tilbud fra leverandøren skal vurderes. Det kan være produktets elforbrug, udgifter til vedligeholdelse og service samt indkøbsprisen.

For alle fem værktøjer gælder det, at de er udviklet i tæt samarbejde med de relevante brancher, der er kommet med forslag til, hvilke parametre der kan måles på.

> Hent de nye værktøjer på www.csr-indkob.dk

Træning og netværk
At indføre totalomkostningsberegninger i alle udbud vil kræve en kulturændring i mange organisationer, og indkøberne risikerer at støde på barrierer f.eks. vil driftsbesparelsen ofte ligge i en anden institution eller afdeling end den, der foretager indkøbet. Der er behov for videndeling og erfaringsudveksling blandt indkøberne og for at få afprøvet værktøjerne i praksis. Miljøstyrelsen afholdt derfor en temadag den 27. januar 2015 om TCO og de nye værktøjer.

Forum for bæredygtige indkøb starter desuden en ny temagruppe om totalomkostninger i starten af 2015, hvor der vil være god mulighed for erfaringsudveksling. Du kan tilmelde dig og læse mere om temagruppen på www.ansvarligeindkob.dk