Ny vejledning om påfyldning og vask af sprøjter

15-01-2015

En ny vejledning skal hjælpe blandt andet landmænd med at undgå spild, når marksprøjten vaskes eller fyldes.

Vejledningen henvender sig til alle, der arbejder med sprøjtemidler -  fra landmænd over gartnere og greenkeepere til ansatte i det offentlige. Vejledningen uddyber lovgivningen, der er samlet i den såkaldte vaskepladsbekendtgørelse.

I vejledningen kan brugerne finde hjælp til at undgå spild af sprøjtemidler, der måske kan føre til forurening af grundvandet. For eksempel, hvad man skal gøre, når man etablerer vaskeplads, tapsted, fylder sin sprøjte eller vasker den.

Vejledningen udkommer samtidig med, at reglerne for vaskepladser og sprøjter er præciseret, blandt andet i forhold til størrelsen på de sprøjter, hvor der ikke er krav om påfyldeudstyr, rentvandstank eller spuledyser.

Læs Miljøstyrelsens vejledning til reglerne , januar 2015
Se vaskepladsbekendtgørelsen (retsinfo.dk)
Læs mere i sektionen Vask og påfyldning af sprøjter her på hjemmesiden  

FAKTA om vaskepladsbekendtgørelsen

  • Reglerne blev indført i 2009 for at forhindre spild og dermed begrænse risikoen for punktforureninger i forbindelse med påfyldning og vask af sprøjter.
  • Omhandler vask og påfyldning af sprøjter, der bruges til at udbringe sprøjtemidler.
  • Alle, der arbejder professionelt med at udbringe sprøjtemidler, er omfattet af reglerne. Det er for eksempel gartnere, greenkeepere, ansatte i det offentlige og landmænd.