Ny bekendtgørelse stiller skrappere miljøkrav til brændeovne

27-01-2015

En ny version af brændeovnsbekendtgørelsen trådte i kraft i går, så nye og videresolgte brændeovne kun må udlede halvt så mange sundhedsskadelige partikler.

brændeovn med tændt brænde 1170-400

For at minimere sundhedsskaden fra brændeovnsrøg, stiller en ny version af brændeovnsbekendtgørelsen, der trådte i kraft i går, skrappere krav til udledningen af sundhedsskadelige partikler fra nye og videresolgte brændeovne.

De nye regler er blandt de skrappeste i Europa og betyder, at nye brændeovne fremover maksimalt må udlede 5 g partikler pr. kg. træ, mens de før måtte udlede 10.

I Danmark er 9 ud af 10 nye brændeovne, der sælges, Svanemærkede og lever dermed allerede op til de nye lovkrav. Men kravene til Svanemærket bliver også strammet, så Svanemærkede ovne fra oktober kun må udlede 3 gram partikler pr. kg. træ.

> Læs den nye brændeovnsbekendtgørelse

Fakta om brændeovne og partikelforurening

  • I Danmark er der omkring 750.000 brændeovne. Der udskiftes årligt ca. 20-25.000 brændeovne.
  • Omkring 75 % af partikelforureningen i Danmark kommer hertil fra udlandet. Danske brændeovne står for omkring 70 % af den danske partikelforurening.
  • Brændeovnsbekendtgørelsen fra 2008 tillader maksimalt 10 g partikeludslip pr. afbrændt kg. træ i nye og videresolgte brændeovne.
  • Med den reviderede bekendtgørelse strammes kravet til 5 g/kg, og fra 2017 til 4g/kg.
  • Samtidig indføres minimumskrav til skorstenshøjder for nye skorstene, og bekendtgørelsen omfatter nu anlæg op til 1 MW, hvor det før kun var 300 kW.
  • I Danmark er 9 ud af 10 nye brændeovne Svanemærket og lever dermed allerede op til de nye lovkrav. Kravene til Svanemærkede ovne justeres dog parallelt med bekendtgørelsen, så Svanemærkede ovne fra  2015 kun må udlede 3 g partikler pr. kg. træ og fra 2017 kun 2 g/kg
  • På europæisk plan er der netop besluttet fælles krav på 5 g/kg, der kommer til at gælde i hele EU fra 2022.
  • Læs mere på brændefyringsportalen.dk .