Miljøstyrelsen uddeler 5 mio. kr. til kommunale genanvendelsesprojekter

29-01-2015
Affald

Landets kommuner kan fra i dag søge om penge til nytænkende projekter, der kan øge genanvendelsen af husholdningsaffald i kommunerne.

Danskerne skal være bedre til at genanvende plastbøtter, dåser og madaffald, som i dag i alt for høj grad ender i samme skraldespand, og derfor åbner Miljøstyrelsen nu for anden gang op for ansøgninger til Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi, også kendt som kommunepuljen. I 2015 vil der være to ansøgningsrunder til puljen, hvor første runde er på 5 mio. kr. med ansøgningsfrist d. 25. marts.

Målet med puljen er at støtte kommunernes indsats for at genanvende mere husholdningsaffald, og herved bidrage til opfyldelsen af målsætningen i Regeringens Ressourcestrategi. Her er målet, at 50 procent af husholdningsaffaldet i 2022 skal genanvendes.

Tidligere er pengene blandt andet gået til projekter om, hvordan borgere, gennem nudging, kan påvirkes til at genanvende mere, hvad der skal til for at øge genanvendelsen i etageejendomme samt en række andre initiativer. I alt fik 32 projekter tilskud fra puljen til nye genanvendelsestiltag i 2014. Du kan læse mere om puljen, hvilke projekter der tidligere har fået støtte, og hvordan du ansøger her (linket er ikke længere aktivt)

Ansøgningsfristen til puljen er d. 25. marts kl 12.00. Næste ansøgningsrunde vil have ansøgningsfrist ved udgangen af 3. kvartal 2015.

Fakta om Puljen:          

  • Kommuner, affaldsselskaber, forsyningsselskaber, universiteter og andre højere læreanstalter, foreninger, NGO’er og privatpersoner kan alle indgå i projekter støttet af puljen. Men projektet skal være kommunalt forankret.
  • Der kan ydes tilskud i størrelsesordenen 100.000 – 1,5 millioner kroner.
  • Der kan søges om tilskud til projekter, der understøtter målet i regeringens ressourcestrategi om 50 procents genanvendelse af husholdningsaffaldet indenfor kategorierne; organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, træ- og metalaffald.
  • Det er centralt, at de erfaringer og den viden, der opnås gennem de støttede projekter, bliver formidlet til andre aktører.