Miljøpulje støtter fremtidens affaldssortering

06-01-2015
Pressemeddelelse Affald

Lad robotter klare sorteringen af dit affald. Det kan være en del af fremtiden, efter affaldsselskabet NOMI4S har fået støtte til et projekt fra puljen til miljøteknologi, MUDP.

Der er mange vigtige ressourcer i vores affald, som vi får mest nytte af, hvis vi sorterer og genanvender affaldet i stedet for at brænde det af. Derfor er det vigtigt, at danskerne sorterer mere af affaldet derhjemme.

For at gøre det så let som muligt, kan en af løsningerne være, at man derhjemme kan nøjes med at grovsortere sit affald i nogle få kategorier. Den fine sortering sker så på affaldsanlæggene, hvor robotter og anden ny teknologi klarer arbejdet.

Det kræver en opdatering af de nuværende affaldsanlæg i Danmark, og netop det støtter Miljøministeriets pulje til miljøteknologi op om. Puljen har netop givet 5,4 mio. kr. i støtte til affaldsselskabet NOMI4S i Holstebro, der ønsker at gøre affaldssorteringen på deres affaldsanlæg fuldautomatisk.

Med NOMI4S’ teknologi, vil borgerne kunne blande f.eks. plast, pap og metal i den samme skraldespand, og robotterne mv. står så for finsorteringen hos NOMI4S.

Når det bliver lettere at sortere, vil det forhåbentlig betyde, at flere vil sortere deres affald, og at danskerne herved kommer nærmere regeringens mål om, at 50 % af husholdningernes affald bliver genanvendt.

NOMI4S’ projekt har også fået støtte på tre millioner kroner fra Region Midtjyllands støtteordning CleanTEKmidt.

Om puljen til miljøteknologi

Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), støtter op om regeringens ressourcestrategi fra 2013, ”Danmark uden affald”.

Målet med puljen er at støtte udviklingen af grøn teknologi, så der kan skabes flere grønne arbejdspladser i Danmark.

Puljen har i år støttet 72 projekter med 97 mio. kr.

Affaldssortering er blot et af de områder, som puljen støtter. Puljen støtter desuden:

• Vand
• Klimatilpasning
• Cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affaldet
• Renere luft
• Mindre støj
• Færre problematiske kemikalier
• Modernisering af industriens miljøindsats
• Økologisk byggeri

Yderligere oplysninger

AC-tekniker Søren Freil, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 44 90, e-mail: