Kontrol af legetøj viser indhold af ulovlig kemi

28-01-2015
Kemikalier

Miljøstyrelsen har stoppet salg af 12 stykker legetøj med ulovlig kemi.

Legetøj fra plastbolde til baderinge, dukker og fingermaling er blevet kontrolleret for indhold af ulovlig kemi, og ikke alt af det kontrollerede legetøj levede op til kemikravene. Det viste kontroller fra Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, der har stoppet salget af 12 stykker legetøj efter kontroller i 2014.

De 12 ulovlige stykker legetøj fordelte sig på ni stykker legetøj, som indeholdt for høje koncentrationer af ftalater, og tre fingermalinger, som indeholdt enten ulovligt eller for højt indehold af konserveringsmidler og N-nitrosaminer.

Kemikalieinspektionen har også tjekket 28 stykker legetøj for såkaldte CMR-stoffer, der bl.a. kan være kræftfremkaldende, ændre arveanlæg og skade forplantningsevnen. Her blev der heldigvis ikke fundet nogen overtrædelser.

Det er producenters og importørernes ansvar at leve op til reglerne. 85 % af alt legetøj produceres i Kina, og det er vigtigt, at man som importør har styr på, at legetøjet lever op til de europæiske krav.

Børnekemipakken

Kontrollerne af legetøj er en del af børnekemipakken, hvor der i perioden 2013-16 er afsat 20 mio. kr. til at øge informationen og skærpe kontrollen med forbrugerprodukter, der retter sig mod børn og ufødte samt unge under 14 år, da de især er sårbare overfor skadelig og unødvendig kemi.

Ud over en række kontroller af legetøj har Miljøstyrelsen i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen gennemført en informationskampagne om legetøjskravene rettet mod importører og forhandlere i 2014.

Miljøstyrelsen anbefaler at gå efter svanemærket legetøj og som minimum tjekke, at legetøjet er CE-mærket.

8 gode kemiråd når du køber legetøj 

Læs om kontroller af børnekemi fra Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion

Yderligere oplysninger

Om kontrollerne: Funktionsleder Dorte Balle Hermansen, Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4121, e-mail:

Fakta om kontrol af ftalater i legetøj

• Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2014 testet 41 stykker legetøj fra legetøjsbutikker, supermarkeder, byggemarkeder, lavprisbutikker og sportsbutikker for ftalater.
• Ni stykker legetøj overskred grænseværdierne for ftalatindhold, og Miljøstyrelsen har derfor fået stoppet salget af produkterne.
• Ftalater bruges især til at blødgøre PVC plast. Legetøjet varierede fra plastbolde til baderinge og dukker.

Fakta om kontrol af fingermaling

• Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2014 testet 12 forskellige typer fingermalingssæt (i alt 57 farver) fra bl.a. net- og legetøjsbutikker for ulovlig kemi, mærkning og producenternes sikkerhedsvurdering af legetøjet.
• Tre af de 12 sæt overskred grænseværdierne for forskellige kemikalier (hhv. bor, nitrosaminer og formaldehyd), og Miljøstyrelsen har derfor fået stoppet salget af produkterne.
• Et af produkterne udgjorde også en sundhedsrisiko ved brug, og blev derfor tilbagekaldt fra køberne og anmeldt til EU’s register for skadelige produkter.

Fakta om kontrol af CMR-stoffer i legetøj

• Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2014 testet 28 stykker legetøj for CMR-stoffer(især lavprislegetøj og legetøj med høj hudkontakt).
• Ingen af de testede produkter overskred reglerne.

Kilde: Miljøstyrelsen