Indeksregulerede vederlagssatser for 2015

01-01-2015

Vederlagssatserne for råstofindvinding i 2015 er nu beregnet.

Naturstyrelsen indeksregulerer én gang årligt vederlagssatserne for råstoffer som indvindes på havet. Satserne for 2015 er nu beregnet. Se her