Hvad er op og ned på Teknologilisten – og hvorfor er den en god idé?

09-01-2015
Landbrug

På en minikonference tirsdag den 24. februar får du en gennemgang af, hvilke kriterier Miljøstyrelsen lægger til grund for at få optaget en miljørigtig landbrugsteknologi på Teknologilisten. Gennemgangen er tilrettelagt, så fx både producenter og kommuner får udbytte af det. Minikonferencen er åben alle interesserede, og det er gratis at deltage.

Siden teknologilisten blev introduceret i 2009, er der kommet flere teknologier på listen og nye muligheder for at søge om optagelse. Miljøstyrelsen ønsker derfor at sætte fokus på, hvad der er op og ned på Teknologilisten for at sikre alle interessenter en så stor viden som mulig.

Det sker på en minikonference  tirsdag den 24. februar 2015 kl. 13-00 - 16.00 hos Dansk Standard, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn. Minikonferencen er åben for alle. Det er gratis at deltage.

Programmet indeholder en introduktion til teknologilisteniveauet, der giver helt nye muligheder for at dokumentere effekten af miljøteknologier. Du får også en gennemgang af en optagelsesprocedure og hører, hvordan et testforløb foregår. Du og de andre deltagere får mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne efter hvert indlæg, ligesom I kan tale mere uformelt sammen i sidste del af programmet.

Minikonferencen er relevant for producenter, testinstitutter, kommunernes teknik- og miljøafdelinger, landboforeninger og brancherepræsentanter.

Teknologilisten indeholder teknologier for luftrensning, staldsystemer, gylleopbevaring, management systemer og udbringning af gylle. Miljøstyrelsen er ansvarlig for Teknologilisten. ETA-Danmark er teknisk sagsbehandler på de ansøgninger, som Miljøstyrelsen indstiller til at blive optaget på Teknologilisten.

 

Program for minikonferencen - Den 24. februar kl. 13.00 - 16.00

Velkomst -  Ved kontorchef Hans Peter Olsen, Miljøstyrelsen

Hvad er teknologilistenivau? -  Ved AC-tekniker Heidi Ravnborg, Miljøstyrelsen

Hvordan foregår optagelsen? -  Ved adm. direktør Thomas Bruun, ETA-Danmark

Hvordan foregår et testforløb? -  Ved adjunkt Tavs Nyord, Aarhus Universitet

Afslutning  - Ved kontorchef Hans Peter Olsen, Miljøstyrelsen

Networking (kl. 15.30 - ca. 16.00) - Netværk og uformel snak

 

Hvis du har spørgsmål til indholdet af minikonferencen, er du velkommen til at kontakte AC-tekniker Heidi Ravnborg på eller telefon 72 54 44 71.

Tilmelding senest den 17. februar 2015 via følgende link:  http://docas.dk/public/view/e3d22ec0-608d-4d8c-bfbe-a41700c77099