EU strammer kontrol med luftforurening fra skibe

16-01-2015
Luft Borger

EU har vedtaget, at skibes brændstof skal kontrolleres bedre. Det sker for at sikre, at skibsfarten overholder nye regler for svovl.

Foto: Colourbox

EU skærper kontrollen med skibes brændstof. Det sker for at sikre, at skibene overholder reglerne og bruger brændstof med et markant lavere indhold af svovl. Og det vil medføre mindre udledning af partikler.

Svovl og partikler kan medføre luftvejssygdomme hos mennesker og sur regn, som kan skade jord- og vandmiljøet. Med den nye EU-aftale har medlemslandene forpligtet sig til løbende kontrol af skibene og til at tage prøver af deres brændstof. Desuden skal landene overholde regler for, hvordan de tager olieprøver fra skibene. Og endelig skal de indrapportere deres kontrol-data til EU Kommissionen.

Syv mio. til dansk kontrol

Fra dansk side har man med regeringens luftpakke ”Ren luft til danskerne” allerede afsat syv mio. kroner til at skærpe kontrollen.

De skærpede svovlkrav trådte i kraft den 1. januar 2015 og kræver, at alle skibe, der sejler  i sårbare områder - som f.eks. Nordsøen og Østersøen - skal reducere deres svovludledning med 90 procent.  Ekstraomkostningerne for brændstof afhænger af skibets størrelse og fart, men vil være på mellem en halv til en mio. kroner for en tur fra den engelske kanal igennem til Østersøen og retur. Et alternativ til at skifte til det dyrere brændstof med mindre svovl, er at installere en såkaldt scrubber ombord, som vasker svovl ud af skorstensrøgen.

Det lavere svovlindhold vil betyde, at udledningen af partikler bliver reduceret med en tredjedel. 

Danmark vil overvåge skibene fra luften – f.eks. ved hjælp af fly eller droner. Desuden vil kontrollen med skibe i de danske havne blive styrket.