Stærkere uden spild

02-02-2015
Affald Borger

Små og mellemstore virksomheder kan spare penge og ressourcer ved at forebygge affald. Det viser en ny case-samling fra Miljøstyrelsen om 14 små og mellemstore virksomheders miljøtiltag.

Virksomheder kan spare mange penge ved at blive mere ressourceeffektive. Det viser ny casesamling fra Miljøstyrelsen. Ved hjælp af genanvendelse har en af virksomhederne sparet over 15 pct. på deres udgifter til køb af nye materialer og yderligere 15 pct. på udgifterne til affaldshåndtering.

Case-samlingen har til formål at gøre op med fordommen om, at små og mellemstore virksomheder ikke har overskud til miljøvenlige initiativer.

Den fortæller om 14 danske virksomheder, og hvordan de forebygger affald og sparer ressourcer. Virksomhederne kommer fra forskellige industrier og serviceerhverv, og de er motiveret til at gøre en forskel for miljøet. Vi har talt med direktører, salgschefer og produktionsledere. Deres historier viser, at virksomhederne har været motiveret af både miljø og økonomi, og der er eksempler på opfindsomme løsninger på de udfordringer, danske virksomheder møder, når de tænker ressourceeffektivitet ind i hverdagen.

Case-samlingen indeholder inspiration og gode råd til virksomheder, der ønsker at forbedre både deres økonomiske resultater og miljømæssige profil.

Du kan finde case-samlingen her.