Spørgsmål og svar om overvågning af pesticidrester i grundvandet

04-02-2015

I slutningen af 2014 blev der rejst en række spørgsmål om overvågningen af grundvandet i Danmark. Foregår den rigtigt? Hvad bliver den brugt til? Er der lavet en forkert oversættelse af EU’s vandrammedirektiv, og har det nogen betydning?

Det er nogle af de spørgsmål Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og GEUS redegjorde for over for Folketingets Miljøudvalget 15. januar 2015. Spørgsmålene er også behandlet i mere end 40 svar på spørgsmål til Folketinget.

Læs mere om her og hos Naturstyrelsen