Råstofindvinding i fællesområder 4. kvartal 2014

06-02-2015
Råstoffer

Naturstyrelsen har opgjort råstofindvindingen i fællesområder i 4. kvartal 2014.

Naturstyrelsen har udarbejdet oversigt over råstofindvinding i fællesområder per 31. december 2014. Oversigten indeholder oplysninger om indvundne mængder (og heraf fyldsand) pr. kvartal, samt årlige og samlede restmængder (og heraf fyldsand). 

Der gøres opmærksom på, at restmængderne i følgende områder er mindre end 10.000 m3:

502-JA Hesbjerg Grund Syd

544-IA Stubberup Knold

548-AA Køge

554-AA Skovshoved

I disse 4 områder anmodes tilladelsesindehavere om, dagligt at meddele Naturstyrelsen om indvundet mængde, når der indvindes. 

Desuden gøres opmærksom på, at restmængderne i følgende områder er forholdsmæssigt lave:

506-SA og 506-SB Moselgrund Nord og Øst

548-HA Juelsgrund Øst

Se oversigten