Nye gebyrer for bekæmpelsesmidler og GMO - New Fees for Pesticides and GMO

17-02-2015
Genteknologi

Miljøstyrelsen har offentliggjort nye gebyrtakster for arbejdet med godkendelsen af sprøjtemidler, biocidholdige produkter og GMO -

The Danish EPA has published new fees for work with authorisation of plant protection products and biocidal products and permits for using genetically modified organisms

Miljøstyrelsen har i de sidste dage lagt nye gebyrtakster på hjemmesiden for sagsbehandling i forbindelse med godkendelsen af sprøjtemidler , biocidholdige produkter og GMO , og for tilsynet på GMO-området. De nye takster har virkning fra den angivne dato. Ændringerne er en følge af prisudviklingen i Danmark ifølge Finansministeriets statistik.

The Danish EPA has uploaded new fees over the last few days for work with authorisation of plant protection products , biocidal products and genetically modified organisms (GMOs), and for supervision of permits to use GMOs. The amendmends are due to changes in the price index according to statistics published by the Danish Exchequer's Office (Finansministeriet).