Ny rapport viser fund af rottegift i rovdyr

06-02-2015
Borger Biocider

Miljøstyrelsen kommer i dag med en rapport, der viser fund af rottegift i rovdyr som husmår og ildere, selvom de ikke er målet for bekæmpelsen. Rottegift bruges til at bekæmpe skadedyr som rotter og mus, men da nogle rovdyr lever af gnavere, kan giften utilsigtet havne i rovdyrene.

Miljøstyrelsen godkender brug af rottegift, da det er vigtigt for både menneskers sundhed og hygiejne, at rotter og mus kan bekæmpes, da de er sygdomsbærerende. Giften godkendes under særligt strenge vilkår, så den ikke spredes unødigt i natur og rovdyr. Samtidig må giften kun bruges af uddannede skadedyrsbekæmpere til at bekæmpe rotter.

For at undgå, at rottegift havner i rovdyr utilsigtet, har Miljøstyrelsen sammen med Naturstyrelsen allerede sat gang i en række initiativer, der blandt andet skal se på, hvordan man kan bekæmpe skadedyr uden brug af gift - f.eks. ved at forebygge, at skadedyrene kommer ind i bygninger og huse.

Salget af rottegift har ikke været stigende

MetroXpress har den 6. februar 2015 bragt en artikel, hvori de henviser til tal fra Miljøstyrelsen, som viser, at det samlede salg af rotte -og musegifte for 2007-2013 er steget kraftigt. Tallene de henviser til, er ikke sigende i denne sammenhæng, idet tallene også omfatter forskellige typer af midler, der ikke er omtalt i forskningsrapporten. Når man ser på salget af den type rottegift MetroXpress omtaler (antikoagulante midler), er der ikke sket en stigning i den samlede mængde rottegift (aktivstof) gennem perioden.

Yderligere oplysninger

Maria Eva Hansen email: , tlf: 7254 4231