Miljøstyrelsen inviterer til høringsmøde om Strategi for affaldsforebyggelse II

25-02-2015
Affald

Miljøstyrelsen inviterer til høringsseminar om ”Danmark uden affald II – Udkast til strategi for affaldsforebyggelse” tirsdag den 17. marts 2015 kl. 14.00-16.00 i Miljøstyrelsens Kantine, Strandgade 29, 1401 København K.

"Strategi for affaldsforebyggelse II" er rettet mod både virksomheder og borgere, og derfor er arrangementet for alle, der vil have mere at vide om strategien, inden de eventuelt skal afgive deres høringssvar.

Dansk Kompetencecenter for Affald, DAKOFA, vil være værter for arrangementet i Miljøstyrelsen, og derfor skal tilmelding til arrangementet ske via DAKOFA’s hjemmeside .

Dagsorden for høringsmødet

1) Velkommen

2) Præsentation af udkast til Strategi for affaldsforebyggelse II

 • Indledning
 • Strategiens tværgående spor (ressourceeffektive virksomheder og grønt forbrug)
 • De fem indsatsområder
  • Madspild
  • Bygge- og anlæg
  • Tøj- og tekstiler
  • Elektronik
  • Emballage

3) Opklarende spørgsmål til Miljøstyrelsen

4) Afslutning

Strategien blev sendt i høring den 4. februar 2015 og kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside . Eventuelle høringssvar skal senest den 7. april 2015 sendes med elektronisk post til Miljøstyrelsens hovedpostkasse: med angivelse af journalnummer MST-774-00081 i emnefeltet.