Miljøministeriet dyrker 'Uge Sex'

03-02-2015
Kemikalier Borger

I forbindelse med Sex & Samfunds 'Uge Sex' kampagne fik 9. klasse på Mølleskolen i Ry i går besøg af miljøminister Kirsten Brosbøl. 300.000 børn og unge deltager i den landsdækkende kampagne, der blandt andet kan gøre dem klogere på, hvordan kemi kan påvirke muligheden for at få børn.

Miljøministeriet har i år indgået et samarbejde med Sex & Samfund om at udvikle et nyt undervisningsmateriale til brug i ’Uge Sex’ - Danmarks største sundheds – og seksualundervisningskampagne, der skal gøre eleverne i folkeskolen klogere på kemi, sundhed og fertilitet.

Sammen om sundhed og trivsel
Årets tema i ’Uge Sex’ 2015 handler om sundhed og trivsel. Temaet indeholder øvelsesopgaver, der skal styrke børn og unges evne til at fremme sundhed og trivsel for sig selv og hinanden. Eleverne arbejder med forskellige emner alt efter, hvilket klassetrin de er på.
Med kampagnen tilbyder Sex & Samfund i samarbejde med Miljøministeriet gratis undervisningsmateriale, der skal støtte lærere, pædagoger og sundheds­plejersker i at tilrettelægge og gennemføre alderssvarende sundheds- og seksual­undervisning.

Fakta om ’Uge Sex’
Uge Sex 2015 kører i 0.-10. klasse og på ungdomsuddannelser over hele landet i uge seks. Årets tema er ’Sammen om sundhed og trivsel’.

Læs mere om 'Uge Sex' kampagnen .