Miljøminister Kirsten Brosbøl lancerer i dag Strategi for affaldsforebyggelse

04-02-2015
Affald

Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse ”Danmark uden affald II” skal gøre det nemt for forbrugere og virksomheder at udnytte ressourcerne mere effektivt, så mindre går til spilde. Det vil gavne miljøet, virksomhedernes konkurrenceevne og danskernes pengepung.

Kirsten Brosbøl lancerer onsdag den 4. februar regeringens Strategi for affaldsforebyggelse, som er i høring de næste otte uger.

Danmark er blandt de lande i verden, der bruger flest ressourcer og genererer mest affald pr. indbygger. Blandt de ting, der ryger i skraldespanden, er mad, der kunne have været spist, sammensatte emballager, der er svære at genanvende, elektronik der fortsat virker, og tøj der ikke er slidt op. Det er spild af ressourcer, og det er skidt for danskernes og virksomhedernes økonomi.

Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse, Danmark uden affald II indeholder 72 initiativer, som skal få danske virksomheder og forbrugere til at undgå spild og minimere deres affald.

Strategiens initiativer fordeler sig på fem indsatsområder; madspild, bygge & anlæg, tøj & tekstiler, elektronik og emballage. Blandt initiativerne er fire partnerskaber om madspild, bæredygtigt byggeri, tøj med længere levetid og plastemballage. De skal involvere hele værdikæden fra producenter og forhandlere til forbrugere i at undgå spild. Derudover vil regeringen se på, om der er regler, der kan gøres enklere, så virksomhederne bliver bedre til at udnytte deres ressourcer.

Regeringen støtter i forvejen virksomhedernes omstilling til blandt andet en mere ressourceeffektiv produktion gennem fonde, puljer og programmer for mere end 700 mio. kroner i 2015. Der er afsat 25 mio. kroner over de kommende tre år til Strategi for affaldsforebyggelse.

Du kan læse mere om initiativerne i strategien på www.mst.dk/forebygaffald