Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter

16-02-2015
Kemikalier

Miljøstyrelsen indkalder hermed tilbud på 4 kortlægningsprojekter. Formålet er at få mere viden om indhold og afgivelse af kemiske stoffer i forbrugerprodukter til brug for information og regulering.

Miljøstyrelsen  indkalder  tilbud  inden  for  følgende områder:

  • Kortlægning og risikovurdering af toluen og andre neurotoksiske stoffer i børneværelset
  • Kortlægning og risikovurdering af kemiske stoffer i gulvtæpper til børn
  • Kortlægning og risikovurdering af partikel- og tungmetalemission fra levende lys
  • Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn – legetøj og kosmetik

Generelle oplysninger

Tilbuddene  sendes til  Miljøstyrelsen  mærket:  ”Kortlægning af  kemiske  stof fer forbrugerprodukter ( med  angivelse  af emne)”.  Tilbuddene indsendes i 3 eksemplarer. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at tilbud per e-mail ikke anerkendes. Tilbuddene skal være Miljøstyrelsen i hænde senest fredag den 6.marts 2015 kl.12.00.

Uddybende materiale er tilgængeligt på Miljøstyrelsens hjemmeside: 

http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2015/kortlaegning-af-kemiske-stoffer-i-forbrugerprodukter

Miljøstyrelsen  regulerer og kontrollerer anvendelsen af kemiske stoffer i blandt andet forbrugerprodukter, som f.eks. kosmetik, legetøj, husholdningsprodukter og inventar.