Klædt på til at tage skraldet

06-02-2015
Affald Borger

MST inviterer i samarbejde med Kommunernes Landsforening til politisk konference om regeringens ressourcestrategi ’Danmark uden affald’. Her får kommunalpolitikerne redskaber og kompas til at navigere i de nye rammer.

Ressourcestrategien - Hvordan kommer vi i mål?

Sådan lyder overskriften, når KL og Miljøministeriet inviterer til politisk konference om regeringens ressourcestrategi ’Danmark uden affald’.
Målet med konferencen er at klæde politikerne, embedsmænd og andre nøglepersoner på til at løfte opgaven med at øge genanvendelsen af borgernes affald og samtidigt at stille Danmark om til et mere ressourceeffektivt land.

Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til at forbedre indsamlingen af affald, så det bliver muligt at nå ressourcestrategiens mål om 50 procent genanvendelse af madaffald, pap, papir, plast, metal, træ og glas fra husholdningerne. En succesfuld implementering af ’Danmark uden affald’ forudsætter politisk opbakning i kommunerne. Der kan skabes ekstra værdi ved at sammentænke affaldsområdet med jobskabelse og sociale politikker.

Hovedpunkterne på konferencen er:

  • Peptalk fra Departementschefen om ressourcestrategien
  • Konkrete krav til kommunerne – hvad er opgaven?
  • Effektivt samarbejde med borgere, virksomheder og frivillige organisationer – hvordan?
  • Testede løsninger - hvordan kan vi øge genanvendelse af affaldsressourcerne?
  • Omstilling til ressourceeffektivitet - barrierer og muligheder.

Tilmeld dig til konferencen. (Link ikke længere aktivt)

Se program for konferencen.