Hyppig udslusning af gylle på Teknologilisten

06-02-2015
Landbrug

Koncept for hyppig udslusning af gylle optages på Miljøstyrelsens Teknologiliste

Miljøstyrelsen har i dag optaget konceptet for hyppig udslusning af gylle fra slagtesvin på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Konceptet kan anvendes i slagtesvinestalde med staldsystemet fulddrænede gulve og rørudslusning som gyllesystem. Testen er gennemført med udgangspunkt i VERA testprotokollen for staldsystemer, og den gennemførte test er vurderet af eksperter fra Miljøstyrelsens udvalg for miljøEffektiv LandbrugsTeknologi (MELT).

Videncenter for Svineproduktion (VSP) har gennemført testforløbet, for at fastlægge miljøeffekten. Testen viser en effekt på 20 procent lugtreduktion ved udslusning af gylle ugentligt i forhold til hver 6. uge.

På baggrund af vurderingen af testresultaterne, har MELT indstillet til Miljøstyrelsen, at hyppig udslusning af gylle i slagtesvinestalde med fulddrænede gulve og rørudslusning kan optages på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Det er vurderet af MELT, at testen lever op til Miljøstyrelsens Teknologilisteniveau og der kan fastsættes en lugtreducerende effekt på 20 procent ved udslusning af gylle ugentligt i forhold til hver 6. uge. Der er ikke fundet en effekt på ammoniakemissionen. Miljøstyrelsen har tilsluttet sig indstillingen fra MELT.

Se Miljøstyrelsens Teknologiliste og indstillingen fra MELT