Eksport af brugt elektronik – gør det med omtanke

27-02-2015
Affald

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen skal hjælpe eksportører med at følge reglerne for eksport af brugt elektronik, så det ikke ender i lande, som ikke håndterer affaldet korrekt.

Genbrug af elektronik er godt, fordi det forlænger elektronikprodukters levetid, det forebygger affald og fremmer ressourceeffektivitet.  Men genbrug af elektronik skal gøres med omtanke, og det gælder særligt, hvis det brugte elektronik sælges til andre lande. Det skyldes, at brugt elektronik kan indeholde farlige stoffer som f.eks. bly, cadmium, PCB og freongasser, som skal håndteres på særlig måde, når elektronikken bliver til affald. Brugt elektronik kan derfor være til stor skade for miljøet, hvis det bliver til affald i lande, som ikke har passende affaldshåndteringsanlæg.

I EU er der indført regler om, at den som eksporterer brugt elektronik skal kunne dokumentere, at elektronikprodukterne stadig virker, inden de eksporteres. Eksportøren skal samtidig sikre, at det bliver transporteret på en måde, så det brugte elektronik ikke bliver til affald under transporten.

I Miljøstyrelsens nye vejledning kan eksportørerne finde retningslinjer for, hvordan de skal teste om produktet stadig virker samt tjeklister for de krav, der skal overholdes.

I vejledningen anbefaler Miljøstyrelsen også, at eksportører af brugt elektronik nøje overvejer, om det land, som der eksporteres til, har de nødvendige affaldshåndteringsanlæg til at kunne håndtere elektronikaffald forsvarligt. Samtidig anbefales det, at man undlader at eksportere brugt elektronik fra før 2006 til trods for, at det stadig virker. Det skyldes, at der er stor risiko for, at gammel elektronik indeholder farlige stoffer.

Miljøstyrelsen har desuden også udarbejdet en vejledning til tilsynsmyndighederne med tjeklister til at gennemføre visuel kontrol og kontrol af dokumenter, når der eksporteres brugt elektronik.

Læs mere om reglerne.