Ny rapport om at fremme miljøaspekterne i Eco-design direktivet

22-02-2015

Ecodesigndirektivet er et af de politiske instrumenter, der spiller en vigtig rolle i omstillingen mod øget ressourceeffektivitet i Europa.

Formålet med denne undersøgelse har været at undersøge, hvordan ressource effektivitetskrav kan yderligere integreres i de forordninger og frivillige aftaler under direktivet der fastsætter miljø – og energirelaterede minimumskrav til de enkelte produkter, før de må markedsføres indenfor EU.

Der er udarbejdet en oversigt over, i hvilket omfang dette har været tilfældet i de eksisterende produktspecifikke forordninger og frivillige aftaler.
Der er endvidere lavet en detaljeret undersøgelse af de to mest ambitiøse reguleringer: den frivillige aftale om billedbehandlingsudstyr og forordningen for støvsugere.
Endelig blev der gennemført et review af de eksisterende krav til ressourceeffektivitet i fire frivillige instrumenter: Svanemærket, EU-miljømærket, EU grønne offentlige indkøb (GPP) vejledninger og Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) for billedbehandlingsudstyr, computere og vinduer.

Du kan finde rapporten her