Danske virksomheder vil af med skadelige kemikalier

06-02-2015
Kemikalier

Det er ikke altid nemt for en virksomhed at tage grønne initiativer ved f.eks at udskifte skadelige kemikalier med mindre skadelige stoffer og materialer. Ofte er de nye løsninger dyrere, og det kræver tid og penge at få nye løsninger til at fungere.

Men Danske virksomheder ser det alligevel som en meget vigtig del af deres udviklingsarbejde at skabe bæredygtige produkter uden skadelig kemi. Det viser en rapport, som Teknologisk Institut har lavet for Miljøstyrelsen. I undersøgelsen er 36 virksomheder fra 14 forskellige brancher blev spurgt om deres holdning til at finde alternativer til skadelig kemi.

Virksomhedernes holdning stemmer dermed godt overens med regeringens planer om en ny lov, der skal støtte Miljøteknologisk udvikling i danske virksomheder og også med ministerens seneste initiativ om oprettelse af et partnerskab for kemikaliesubstitution.

Rapporten peger nemlig også på, at virksomhederne klarer sig godt, når de arbejder sammen om at løse de grønne udfordringer. Men virksomhederne kan blive endnu bedre. Det er nødvendigt hele tiden at flytte sig som virksomhed, for at leve op til fremtidens krav. Udvikling af nye grønne produkter er integreret i virksomhedernes forretningsmodeller, og det er også en vigtig konkurrenceparameter at være på forkant med nye regler, viser rapporten.

Derfor skal virksomheder have fokus på at lukke mere op overfor samarbejde. De skal hente inspiration fra hinanden på tværs af brancher via ”open innovation” og de skal tænke i nye markedsføringsstrategier, der involverer brugerne, og i højere grad fortæller hvad de nye produkter kan i stedet for, hvad de ikke kan.

Rapporten er baseret på bl.a. telefoninterview og fokusgruppediskussioner.

Find rapporten her.