Tjek for ulovlige sprøjtemidler – og undgå bøder

18-12-2015

Miljøstyrelsen og landbrugets rådgivere hos SEGES anbefaler landmændene at kontrollere sprøjtemidlerne i deres kemikalierum minimum to gange årligt for at undgå at ligge inde med ulovlige midler.

Miljøstyrelsen har aftalt med SEGES, at den landmandsejede rådgivningsvirksomhed intensiverer informationen til landmændene om, hvordan de let kan sikre, at de ikke har ulovlige sprøjtemidler stående på hylderne. SEGES anbefaler at tjekke lagerbeholdningen to gange årligt og sørge for, at varer med ældst dato bliver brugt først.

Miljøstyrelsen risikovurderer og godkender sprøjtemidler. Godkendte midler skal revurderes mindst hvert 10. år. Ny viden kan betyde, at et sprøjtemiddel ikke bliver godkendt igen ved revurderingen. Der indføres i den forbindelse et krav om, at salg og brug af midlerne ophører inden for en specifik frist. Tilsvarende er der krav om at brug ophører, når midler bliver afmeldt eller skifter registreringsnummer, f.eks. i forbindelse med overdragelse af et produkt fra en producent til en anden.

Landmænd kan derfor opleve, at de ikke længere må opbevare eller bruge sprøjtemidler, som de har købt for 1-2 år siden. Det er landmandens ansvar ikke at opbevare eller bruge sprøjtemidler ulovligt.

Brug App’en
For at hjælpe landmændene, har SEGES udviklet app’en KemiTjek, der kan scanne stregkoden på sprøjtemidler og med det samme give svar på, om de er lovlige at bruge og opbevare.

Landmanden har også mulighed for at slå op i SEGES såkaldte ’Positivliste’ i Middeldatabasen, og tjekke, om midlerne på lageret er lovlige vha. registreringsnummeret - læs mere om det på SEGES' hjemmeside .

Hvis midlet ikke er lovligt, skal man bortskaffe det på lovlig vis. Hvordan det skal ske, står på etiketten på de enkelte sprøjtemidler.

Fakta

  • Hvert år gennemfører NaturErhvervstyrelsen knapt 700 uanmeldte pesticidkontroller hos landmænd m.v.
  • Kontrollen omfatter besiddelse, anvendelse af ulovlige sprøjtemidler, kontrol af regler om vaskeplads, krav om sprøjtecertifikat, sprøjtejournaler m.m.
  • Tidligere har det i Danmark været muligt at anvende rester af midler, hvis godkendelse var udløbet. Dette blev forbudt, da EU-reglerne blev ændret med pesticidforordningens ikrafttræden d. 14. juni 2011 – hvorefter kun godkendte midler måtte sælges, bruges og opbevares. Dette har ført til flere overtrædelser hos landmænd, der ikke er opmærksomme på de skærpede regler.