Status for ftalatstrategi

23-12-2015
Kemikalier

Status over aktiviteter omhandlende ftalater og status for regulering af ftalater.

Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2013 en national ftalatstrategi, som identificerer områder, hvor der er behov for mere viden, og hvor aktiviteter skal igangsættes på kort og længere sigt for at sikre den tilstrækkelige beskyttelse af mennesker og miljø.

Strategien og de igangsatte aktiviteter skal sikre en systematisk tilgang til hele gruppen af ftalater med hensyn til generering af viden og eventuel yderligere regulering.

”Status for ftalatstrategi” giver et overblik over status for regulering samt status over de igangsatte aktiviteter og eventuelle behov for yderligere aktiviteter. Aktiviteterne fra ftalatstrategien er alle igangsat og afsluttet eller i proces.

Status for ftalatstrategi - Miljøprojekt nr. 1811, 2015