Danskerne vilde med skrotpræmie på brændeovne

16-12-2015
Pressemeddelelse Borger

Skrotningsordningen, der blev lanceret i slutningen af november, har allerede fået 5.000 til at skrotte deres gamle brændeovn.

undefined

Siden skrotningsordningen for brændeovne blev lanceret den 24. november, er det strømmet ind med ansøgninger hos Miljøstyrelsen. Ordningen udløser et tilskud på 2.000 kroner for at skrotte en brændeovn fra 1990 eller før. Det har allerede fået 5.000 danskere til at søge om tilskud.

- Det går hurtigere, end vi overhovedet havde forestillet os, og vi har nok at gøre med at tage telefonerne og få vores it-system til at håndtere de mange ansøgninger. Skorstensfejerne fortæller også om hektisk aktivitet med at udarbejde skrotningsattester for utålmodige kunder. Det handler jo om at nå at få tilskud, mens der stadig er penge i puljen, siger Gro Iversen, funktionsleder i Miljøstyrelsen.

Skrotter luftforurening
En brændeovn fra 1990 og før forurener i gennemsnit næsten fem gange så meget som en ny. Der er afsat ca. 45 mio. kr. til at støtte skrotningen af op til 21.000 af de gamle brændeovne efter først-til-mølle-princippet. Ordningen løber til udgangen af 2016, eller når puljen er tom.

- Vi er rigtig glade for de mange ansøgninger, vi modtager. Det er et tegn på, at ordningen får den virkning, vi håber på, hvor en masse af de mest forurenende brændeovne bliver skrottet langt hurtigere, end de ellers ville. Hvis det fortsætter med den her fart, er puljen tom i løbet af få måneder, siger Gro Iversen.

Også gevinst ved at skrotte nyere ovne
Miljøstyrelsen håber også, at ejere af brændeovne produceret helt op til 2005 vil overveje at skrotte deres brændeovn, selvom det ikke udløser tilskud.

- Der er ikke penge nok til at støtte alle, og derfor giver vi tilskud til at skrotte de ældste og mest forurenende brændeovne. Men ovne fra 1991-2005 forurener stadig i gennemsnit næsten tre gange så meget som en svanemærket brændeovn. Samtidig er der en økonomisk gulerod, fordi de svanemærkede ovne udnytter brændet op til 15 % bedre, så der er penge at spare på udgifterne til brænde, siger Gro Iversen.

Der findes omkring 150.000 brændeovne i Danmark fra 1990 eller før (inkl. pejseindsatse og mindre masseovne). Fra 1991-2005 findes ca. 300.000.

> Læs mere om skrotningsordningen og få gode råd om brændeovne

Yderligere oplysninger
Sekretariat for skrotning af brændeovne tlf. 72 54 40 40 og e-mail:

Fakta: Sådan søger du

 • Din skorstensfejer skal underskrive en skrotningsattest, som bekræfter at din brændeovn:
  - er fra 1990 eller før
  - var tilsluttet på adressen pr. 29.10.15 (da skrotningsbekendtgørelsen for brændeovne blev sendt i høring)
  - er skrottet: erstattet af en ny, eller ildstedet er afmeldt til skorstensfejer.
 • Når du har fået en underskrevet skrotningsattest fra din lokale skorstensfejer, kan du ansøge digitalt via dit NEM ID på Miljøstyrelsens hjemmeside. Din ansøgning forventes behandlet inden for 10 hverdage.
 • Ordningen gælder både for lejere og ejere og også i sommerhuse og fritidshuse.
 • Du kan kun søge én gang pr. ansøger – og der kan kun søges om tilskud til en brændeovn pr. bolig.
 • Du kan se vigtige tips til ansøgningen og flere spørgsmål/svar på Miljøstyrelsens hjemmeside

Fakta: Brændeovne og partikelforurening

 • Der findes ca. 750.000 brændeovne og pejseindsatse i Danmark, hvoraf cirka 150.000 brændeovne er produceret før 1990
 • Ca. 75 % af partikelforureningen i Danmark stammer fra udlandet. Ca. 70 % af den danske partikelforurening kommer fra brændefyring
 • Generelt udleder brændeovne flere partikler, jo ældre de er
 • I 2008 kom der for første gang lovkrav til partikeludledningen fra nye brændeovne på max 10 g/kg træ – i 2015 blev kravet strammet til 5 g/kg
 • Det er ikke tilladt at forære eller sælge en brugt brændeovn videre, der ikke lever op til partikelkravene for nye ovne. Skrottede brændeovne skal afleveres hos en skrothandler eller køres på kommunens genbrugsstation.
 • En ny svanemærket ovn må fra 2015 max udlede 3 g partikler/kg og fra 2017 kun 2 g/kg
 • Op mod 9 ud af 10 nye brændeovne, der sælges i Danmark, er svanemærkede. Der sælges årligt ca. 20.000 brændeovne i Danmark.
 • Typisk kan man spare 15-25 % af brændeforbruget med en ny ovn i forhold til en ovn fra 1990.
 • Aarhus Universitet, DCE, vurderer, at partikelforurening fra brændeovne og andre mindre fyringsanlæg årligt medfører tilfælde af luftvejslidelser som astma og kronisk bronkitis og forårsager 180-230 for tidlige dødsfald i Danmark. Antal for tidlige dødsfald totalt for al luftforurening i Danmark er vurderet til 3300 (2011-tal).

Kilder: DCE, DAPO, Teknologisk Institut