Miljøstyrelsen tilbagekalder tatoveringsfarver

22-12-2015
Kemikalier

Cold Steel Piercing og Supply Division, som importerer og sælger tatoveringsfarver til danske tatovører, tilbagekalder nu tatoveringsfarver fra producenterne ’Starbrite’ og ’Intenze’ efter fund af sundhedsskadelige stoffer i farverne.

Miljøstyrelsen har pålagt de to importører, Cold Steel Piercing og Supply Division, øjeblikkeligt at stoppe salget, tilbagekalde allerede solgte farver og advare tatovører mod brug af farverne.

Hvilke produkter:
Farver solgt hos Cold Steel Piercing (Starbrite):

  • Tribal Black med lot.nr. TBL1177-5

Farver solgt hos Supply Division (Intenze):

  • Mario Light Green med batch nr. Y53W57G41IMX40 og lot. nr. SS70
  • Lime Green med batch nr. Y73WW121G84IMX40 og lot. nr. SS201
  • Lemon Yellow med batch nr. W102y68G78IMX40 og Lot. SS163
  • Golden Yellow med batch nr. W121Y74 og lot. nr. SS204
  • Golden Rod med batch nr. Y67O60IMX40 og lot. nr. SS145
  • Persian Red med batch nr. W105RD58Y68O61B74 og lot nr. SS171
  • Cherry Bomb med batch nr. M63O61W103RD58IMX40 og lot nr. SS163
  • Mario Cherry Bomb med batch nr. M63O59W100RD58IMX40 og lot nr. SS145

Solgt hvor:
Tatoveringsfarven er solgt til tatovører i hele landet via Cold Steel Piercings hjemmeside  www.tatto.dk/ og på Supply Divisions hjemmeside www.supply-division.dk .

Risiko:
Tatoveringsfarverne indeholder stofferne benzo(a)pyren, barium, anilin og o-anisidin. Udsættelse for stofferne udgør en sundhedsrisiko og kan blandt andet øge risikoen for at udvikle kræft og forårsage skader på hjerte-kar-systemet. 

Råd til forbrugere:
Miljøstyrelsen opfordrer forbrugere, der overvejer at få lavet en tatovering, til at undersøge, hvilke risici der er forbundet med at få lavet en tatovering.

På Miljøstyrelsens hjemmeside ' Think Before You Ink ' kan man finde information og gode råd om tatoveringer. 

Råd til tatovører:
Miljøstyrelsen opfordrer tatovør, der har købt farver hos de to importører, om at tjekke om de har købt de pågældende farver, der nu trækkes tilbage.

På Miljøstyrelsens hjemmeside ’ Tjek farverne – før du køber dem ’ kan producenter, importører, sælgere og tatovører finde information og gode råd til valg af sikre farver.

Fakta – test af farver:
Miljøstyrelsen har på seneste kontrol hos to importører af tatoveringsfarver udtaget 31 farver til videre analyse for indhold af skadelige stoffer. Der blev i alt gennemført 35 analyser af tatoveringsfarverne, som stammer fra forskellige farveproduktioner (såkaldte batch). Farverne blev analyseret for indhold af aminer (o-anisidin, anilin), PAH’er (benzo(a)pyren) og tungmetaller (barium). I ni af analyserne blev der fundet grove overskridelser i forhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Yderligere oplysninger

Funktionsleder i Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion Dorte Hermansen, e-mail: , tlf.: 41 27 16 50  

Miljøstyrelsens pressetelefon tlf.: 41 31 85 70