Julepakke på 14 mio. kr. skal sætte skub i kommunale affaldsprojekter

17-12-2015
Borger

Miljø- og Fødevareministeriet uddeler nu 14 mio. kroner til 19 kommunale projekter, der skal få danskerne til at sortere mere affald, og samtidig skabe vækst og beskæftigelse.

Det skal være nemt for danskerne at genanvende mere husholdningsaffald. Det kræver løsninger, som passer til folks hverdag. Danskerne sorterer nemlig mere affald til genanvendelse, hvis de indsamlingsløsninger, der tilbydes i deres kommune, er nemme at bruge og lette at komme til.

Derfor vil Langeland Kommune med forsøgsprojektet ”Affaldsordninger i sommerhusområder” undersøge, om det giver mere genanvendelse, hvis affaldsøer i sommerhusområder også rummer mulighed for at sortere affaldet. Der er i dag ingen sortering ved sommerhuse, og der forventes derfor en markant stigning på op til 50 % af husholdningsaffaldet i blandt andet pap, papir, glas og metal.

- Landets kommuner er tæt på borgerne, og de er nøglen til at få øget genanvendelse hos danskerne. Derfor får 27 af landets kommuner nu knap 14 mio. kroner i støtte til at stable nye løsninger på benene, der skal få danskerne til at sortere mere husholdningsaffald, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Projektet er et af i alt 19 projekter, der nu får støtte gennem Miljø- og Fødevareministeriets kommunepulje.  Puljen støtter nytænkende kommunale projekter, der kan få danskerne til at sortere mere affald, så bl.a. syltetøjsglas, plastikbøtter og makreldåser kan blive til nye produkter.

Kommunerne er på rette vej
EU-Kommissionen har for nyligt præsenteret en pakke for cirkulær økonomi, hvor de bl.a. foreslår, at 65 procent af husholdningsaffaldet skal genanvendes senest i 2030.

- EU's forslag til nye mål for genanvendelse falder godt i spænd med den danske ressourceplan, og landets kommuner gør allerede en stor indsats for at få danskerne til at sortere og genanvende husholdningsaffaldet. Det arbejde skal de fortsætte med, hvis det i ressourceplanen fastsatte mål på 50 pct. genanvendelse af husholdningsaffald i 2022 skal nås , siger Eva Kjer Hansen.

I KL er EU’s pakke for cirkulær økonomi blevet modtaget positivt, og den ses som et skridt i den rigtige retning.

- Ressourceplanens mål for genanvendelse af husholdningsaffald er et skridt på vejen mod at nå et måske endnu mere ambitiøst mål, som EU netop har foreslået i deres pakke for cirkulær økonomi. Vi er i tæt dialog med ministeriet om, hvordan vi bedst kan understøtte kommunerne i at øge genanvendelsen, og jeg glæder mig til at se erfaringerne fra de forskelle kommuneprojekter , siger formand for KL’s Teknik– og Miljøudvalg Jørn Pedersen.

Yderligere oplysninger
Pressemedarbejder i Miljøstyrelsen Camilla Dudeck, e-mail: , tlf.: 72544523
Projektleder i Miljøstyrelsen, Alan Sørensen, e-mail: , tlf.: 72 54 41 80

Fakta
Kommunepuljen er et initiativ i regi af finanslovsaftalen mellem den daværende regering og V og K i 2014 i forbindelse med ressourcestrategien ’Danmark uden affald’, som understøtter målet om øget genanvendelse. Kommunepuljen blev uddelt første gang i 2014 og uddeles ad to omgange i 2015. I første runde i 2015 blev der uddelt 7,6 mio. kr. til 16 nye affaldsprojekter dækkende 20 kommuner, og i anden runde bliver der uddelt knap 14 mio. kr. til 19 affaldsprojekter dækkende 27 kommuner.

På  genanvend.mst.dk   findes en liste over, hvilke kommuner og projekter der har fået støtte gennem kommunepuljen.