Indholdet af bly i kaffe er lavere end antaget

15-12-2015
Borger Kemikalier

Fødevarer er en af de væsentligste kilder til menneskers indtag af bly, og tidligere undersøgelser har peget på, at kaffe står for helt op til 20 procent af blyindtaget via fødevarer. Miljøstyrelsen har derfor undersøgt blyindholdet i kaffebønner og færdiglavet kaffe, og konklusionen er, at kaffe generelt ikke indeholder meget bly.

undefined
Tidligere undersøgelser har peget på kaffe som stor synder i blyregnskabet. Foto: Colourbox

Miljøstyrelsens kortlægning af bly og blyforbindelser fra 2014 viste, at fødevarer er en af de primære kilder til indtag af bly. Miljøstyrelsen har efterfølgende undersøgt indholdet af bly i kaffebønner og færdiglavet kaffe for at få en mere nuanceret vurdering af, om indtag af bly fra kaffe vurderes at være problematisk.

På baggrund af omfattende kemiske analyser af en lang række kaffebønner på det danske marked, og af drikkevand og færdiglavet kaffe konkluderes det, at bly fra kaffe ikke udgør en væsentlig del af det samlede indtag af bly fra fødevarer. Indtaget af bly fra kaffe svarer til ca. 3-4 procent af det totale indtag af bly fra fødevarer, altså meget lavere en hidtil antaget. Undersøgelsen har lagt stor vægt på at kvalitetssikre analyserne, og resultatet vurderes at have en høj troværdighed, selv om det ikke bekræfter de tidligere undersøgelser.

Indtaget af bly falder

I Miljøstyrelsens strategi for risikohåndtering af bly og blyforbindelser fra 2014 fremgår det, at indtaget af bly med fødevarer generelt bør reduceres for at komme ned på et acceptabelt niveau. For bly er et giftigt tungmetal, som ophobes i natur og mennesker, hvor det i værste fald kan påvirke den tidlige udvikling af nervesystemet. Kilderne til bly i fødevarer er dog mange og diffuse, og dermed svære at kontrollere. Bly ender i fødevarer som f.eks. kaffe som følge af udledninger til miljøet fra f.eks. industri, landbrug, trafik og husholdninger. Da bly ikke kan nedbrydes bliver det ophobet i naturen – også i spiselige afgrøder.

Indtaget af bly gennem fødevarer har de seneste år været faldende. Dette skyldes formentlig den langvarige indsats for at begrænse blyforureningen. Brugen af bly er således blevet forbudt (eller stærkt begrænset) i f.eks. benzin, maling, elektronik, emballage, smykker, legetøj m.v. i EU. Derudover er der skrappe krav til blyindholdet i f.eks. røg og spildevand fra industri, i fødevarer og drikkevand osv. I EU arbejder man stadig på at reducere kilderne til udslip af bly, og indtaget af bly gennem fødevarer forventes derfor fortsat at falde.

Læs den nye undersøgelse om bly i kaffe: "Exposure to lead from intake of coffee".

Læs Miljøstyrelsens kortlægningsrapport for bly fra 2014