Høring af vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring

07-12-2015
Luft

Miljøstyrelsen har sendt en ny vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring i offentlig høring. Vejledningen er i høring indtil 21. januar 2016. Sideløbende med vejledningen er der udarbejdet en webportal om brændefyring, som er målrettet både borgere og kommuner. Webportalen offentliggøres sammen med den færdige vejledning i 2016.

Brændefyring udgør en væsentlig del af den samlede danske partikeludledning. Partikelforurening fra brændefyring er, som al anden partikelforurening, sundhedsskadelig, og røg og lugt fra brændefyring kan være generende for naboer og omgivelser. Formålet med vejledningen er at bidrage til en mere ensartet håndhævelse i kommunerne af brændeovnsbekendtgørelsen og vejlede kommunerne i deres behandling af klager over brænderøg og brændelugt.

Udkast til vejledning, høringsbrev og høringsliste kan findes på www.hoeringsportalen.dk